Startsidan för Svenska AntikNätet !

Hem | Boktips | AntikPrat

 

Friargåvor

Johan Knutsson
Nordiska Museets Förlag, 1995.
ISBN 91-7108-382-0, 103 sidor.

Sammanfattning

  Vägen från den första bekantskapen fram till bröllopet kantades i det gamla bondesamhället av en rik variation av gåvor. De hade var och en sin speciella uppgift. "Känningen" inledde bekantskapen, friargåvan etablerade förhållandet, trolovningsgåvan bekräftade det förestående äktenskapet. Brudgåvan var fästmöns sätt att ta sin plats i den nya familjen. Gåvorna var gjorda med omsorg och med känsla för material och teknik.
  I Friargåvor berättas om dessa gåvor, vars innebörd kan vara svår att uppfatta idag. De saker som friaren skänkte sin käresta, t.ex. linfästen, mangelbräden, räfsor, klappträn, dekorerade skrin, dosor, smycken eller schalar möter vi numera framför allt på prydnadshyllor, i museisamlingar, i antikhandeln eller på auktioner.

Innehåll

 • Förord
 • Från känning till trolovning
  • Gåvor på "försök"
  • Friargåvor
  • Trolovningsgåvor
 • Från lysning till bröllop
  • Krycka, kryckebrev och krycketräd
  • Brudgåvan
  • Bröllopsgåva, hemgift och bröllopsståt
 • Minne, symbol och status
  • Gåvor att beundra, bevara och spara
  • Vördnad och skrock
  • ... och idag då?
 • Friargåvor som slöjd och hantverk
  • Egen tillverkning
  • Beställda och köpta gåvor
 • Friargåvor som folkkonst
  • Berättande bilder
  • Ornament och dekor
 • Källor och litteratur
  • Det skriftliga källmaterialet
  • Föremål som källmaterial
  • Litteratur
 • Summary: Love Tokens

Köp hos AdLibris !

Hem | Boktips | AntikPrat

 


© Utsigten AB
Kontakta oss