Startsidan för Svenska AntikNätet !

Hem | Boktips | AntikPrat

 

Gammalt glas

Jan Erik Anderbjörk & Åke Nisbeth
ICA-förlaget, 1968
132 sidor.

Sammanfattning

Många är de som har fångats av glasets säregna skönhet. Redan vid 1800-talets mitt började samlarna ägna sitt intresse åt glaset, främst åt de konstnärligt högtstående produkterna från Kungsholms glasbruk, grundat 1676. Med åren har intresset vidgats. Pressglas från 1800-talet, överfångsglas från sekeskiftet, hushållsglas från 1700-talet och tidigt 1800-tal och arbeten av den moderna svenska glaskonstens pionjärer lockar och fascinerar samlaren. Denna bok berättar om svenskt glas i dess mångskiftande former, användningsområden och framställningsmetoder från den allra första tillverkningen under tidig vasatid fram till 1930-talet.

Innehåll

 • Förteckning över glaslitteratur
 • Från medeltiden till år 1676
  • De första svenska glasbruken
  • Glasbruket i Nyköping och andra bruk i mellersta Sverige
  • De småländska bruken i Trestenshult och Bökenberg
  • Glasbruket på Bryggholmen
  • Melchior och Gustav Jungs glasbruk i Stockholm
 • Kungsholms glasbruk och skånska glasbruket
  • Kungsholms glasbruks historia
  • Kungsholms bruks tillverkningar
  • Den äldsta glasgravyren i Sverige
  • Gravören Kristoffer Elsterman och glasgravyren vid Kungsholms glasbruk
  • Skånska glasbruket - Henrikstorps - historia
  • Fönsterglas och buteljer från Henrikstorp
  • Vitt och graverat glas från Henrikstorp
 • Från Fredrik I till Karl XIV Johan
  • Frihetstidens glasbruk
  • De nya glasblåsarfamiljerna
  • Fönsterglas och hushållsglas
  • Nya dryckesseder introduceras
  • Vitt - "finare" - glas
  • Gravyren vid frihetstidens glasbruk
  • Den gustavianska tidens glasbruk
  • Glasbruk från 1800-talets förra hälft
  • Nya former och typer från 1700-talets senare del och 1800-talets början
  • Glasslipning efter engelska förebilder
  • Glasslipare och glasgravörer i Sverige under tidigt 1800-tal
  • Glasgravörer från Kungsholms glasbruk
  • Gravören Ferdinand Opitz vid Strömbäcks glasbruk
  • Vitt benglas från 1800-talets förra del
  • Blått glas från sent 1700-tal och 1800-talets början
 • Från 1830-talet till sekelskiftet
  • Fönsterglas och emballageglas under 1800-talet
  • Begynnande industrialism
  • Pressglaset introduceras
  • De vanligaste glastyperna under 1800-talets mitt
  • Färgat glas från 1800-talets mitt och senare hälft
  • Förbättrad teknik - nya former. Högkonjunkturen under 1870-talet
  • Gamla glastyper återupptas
  • Glasslipningens fulländning
  • De stora serviserna - det enkla vardagsglaset
  • De svenska glasbruken på Stockholmsutställningen år 1897
 • Mellan utställningarna i Stockholm 1897 och 1930
 • De småländska glasbruken
 • Glas och glasarbetet
 • Förteckning över svenska glasbruk

Den här boken kan inte köpas via 'AntikNätet', men prova gärna
hos något antikvariat eller beställ den på närmaste bibliotek.

Hem | Boktips | AntikPrat

 


© Utsigten AB
Kontakta oss