Startsidan för Svenska AntikNätet !

Hem | Boktips | AntikPrat

 

Ting för lek och tanke - Leksaker i historien

Bo Lönnqvist och Johan Silvander
Historiska Media, 1999
ISBN 91-88930-57-2, 106 sidor

Sammanfattning

Vad är egentligen en leksak? När i historien förvandlades en sak för lek till en leksak? Det är några av huvudfrågorna i Ting för lek och tanke. Författarna skildrar leksakens mångskiftande historia ur bredast möjliga perspektiv.

På senare tid har leksaker blivit älskade samlarobjekt. Detta avspeglas inte minst i de många privatsamlingar som bildat grundstommen i museisamlingar. I boken beskrivs flera värdefulla utställningsföremål, till exempel Karl XII:s gunghäst från 1680-talet.

Bo Lönnqvist är professor i etnologi vid Jyväskylä universitet i Finland. Johan Silvander är intendent på Nordiska museet i Stockholm.

Innehåll

 • Förord
 • Del 1
  • Vad är en leksak?
  • Leksaker - fornsaker
  • Dockan i gränslandet
  • Lekens redskap
  • Den stora människan och det lilla huset - till dockskåpets ursprung
  • Den europeiska leksaken - förnuftets skapelse
  • Spegling, äventyr, förvandling
 • Del 2
  • Saker och leksaker
  • Leksaksindustrin
  • Material och mekanismer
  • Och så önskar jag mig....
  • Leksaksaffärer
  • Populära leksaker
 • Litteratur i urval

Köp hos AdLibris !

Hem | Boktips | AntikPrat

 


© Utsigten AB
Kontakta oss