Startsidan för Svenska AntikNätet !

Hem | Boktips | AntikPrat

 

Lärlingar och mästare

Carl Malmsten
Natur och Kultur, 1963
172 sidor

Sammanfattning

Carl Malmstens profil hör till de genuinast svenska i samtiden. Stridbar, särpräglad och omutlig har han under snart 50 år kämpat för ett allmängiltigt formspråk och en fostran med sikte på hela människan.

Inom möbelkonst, brukskonst och hemgestaltning har han byggt på naturens lagar och de värden han funnit inom svensk tradition, vilket han velat föra vidare och förena med tidens krav på äkthet och enkelhet. Han har bildat epok och mött svidande motstånd, men ingen har förnekat hans begåvning och originalitet eller misstrott hans flammande idealism: "naturlig samverkan mellan hand, känsla, vilja och tanke."

Denna idealism bär upp hela hans verksamhet, där hans pedagogiska insatser heter Olofskolan, Nyckelvikskolan och slutstationen Capellagården. "Vuxen ur gammal grund skall denna skola med dess sammansvetsade enhet av arbete och liv, tradition och nutid stå i ledet av se strävanden som i denna brustna tid vill införa mänsklig mening och värme, som vill ge hemmet, familjen och gruppen möjlighet till samling kring bärande värden och skapande fritidsordningar."

I väntan på den stora presentationen av Carl Malmstens verk och personlighet är denna skrift en fängslande introduktion.

Innehåll

 • Förord
 • Erik Wettergren
  • Erik Wettergren - minnesord
 • Återblick
  • Under den stora eken
  • För fyrtio år sedan
  • Slå vakt om den hela människan
  • I broderlandet
 • Capellagården på Öland
  • Ön
  • Capellagården
  • Elev och lärare har ordet
  • Textilen
  • Nya inslag sommaren 1963
  • Utställningar
  • Vinterårets huvudutbildning
 • Capella-kurserna i Umeå
  • Kurser
 • "Vad beror ej i trädet växt på roten"
  • Hur värna omistliga värden
  • Den hela människan
  • Skapande symboler
  • Remedium Hominis
  • Att bygga natur- och människovänligt
 • Våra morgonsamlingar
  • Hjalmar Gullberg
  • Erik Gustaf Geijer
  • Rabaindranath Tagore
  • Lao-tse
  • Erik Axel Karlfeldt
  • Bibeln
  • Marcus Aurelius
  • Rabanus Maurus
  • Erik Gustaf Geijer
  • Johan Olof Wallin
  • Pär Lagerkvist
  • Lars-Erik Essén
  • Anna Greta Wide
  • Jarl Hemmer
  • Platon
  • Dag Hammarskjöld
  • Elmer Diktonius
 • Nyckelbrödraringen och Cappellagårdarnas förbund
  • Nyckelbrödraringen
  • Capellagårdarnas förbund

Den här boken kan inte köpas via 'AntikNätet', men prova gärna
hos något antikvariat eller beställ den på närmaste bibliotek.

Hem | Boktips | AntikPrat

 


© Utsigten AB
Kontakta oss