Startsidan för Svenska AntikNätet !

Hem | Boktips | AntikPrat

 

Svenskt silversmide. Guld- och silverstämplar 1850-1912

Kersti Holmquist
Nordiska museets förlag, 1995.
ISBN 91-7108-381-2, 350 sidor.

Sammanfattning

Silver- guldföremål producerades i stora mängder under perioden 1850-1912 och intresset att få veta vem som tillverkat och stämplat sakerna ökar mer och mer. Denna bok är nödvändig för alla som intresserar sig för svensk guld- och silvertillverkning - särskilt användbar för guldsmeder, antikhandlare, samlare, museifolk och andra forskare. 

Det har länge saknats ett arbete där man kunnat slå upp stämplar och uppgifter om guld- och silversmeder från denna period. Svenskt silversmide omfattar 130 städer och andra orter, där silverstämpling har förekommit. Den innehåller ca 2360 avbildade tillverkarstämplar med åtföljande orts- och årsbokstavsstämplar samt mer än 1150 biografier över guld- och silversmeder i Sverige. Därtill kommer flera register.

Köp hos AdLibris !

Hem | Boktips | AntikPrat

 


© Utsigten AB
Kontakta oss