Startsidan för Svenska AntikNätet !

Hem | Boktips | AntikPrat

 

Svenska slöjdföreningen och konstindustrin före 1905

Gunilla Frick
Nordiska museets Handlingar 91, 1978
ISBN 91-7108-148-8, 315 sidor.

Sammanfattning

Svenska Slöjdföreningen grundades 1845. Först under 1870-talets första år inriktades dock verksamheten på konstindustrin. De välbärgade samhällsgrupperna växte och konstindustrins produkter blev som en naturlig följd allt mer efterfrågade. Slöjdföreningen grundade ett konstindustrimuseum, ordnade pristävlingar och lotterier samt gav ut mönsteralbum. Det var en pionjärverksamhet av sällsamt slag, utformade efter utländska mönster. I denna bok behandlas föreningens arbete under 1800-talets tre sista decennier och 1900-talets första år för att främja konstindustrin.

Innehåll

 • Förord
 • Inledning
 • Svensk konstindustri under 1800-talet
 • Svenska Slöjdföreningen grundas. Verksamheten under de första 25 åren. Medlemmar. Skolan.
 • Svenska Slöjdföreningens verksamhet inriktas på konstindustrin
 • Svenska Slöjdföreningens museum
 • Föreningen för konstslöjd
 • Mönster för konstindustri och slöjd
 • Slutord
 • Noter
 • Källförteckning
 • Register.

Den här boken kan inte köpas via 'AntikNätet', men prova gärna
hos något antikvariat eller beställ den på närmaste bibliotek.

Hem | Boktips | AntikPrat

 


© Utsigten AB
Kontakta oss