Startsidan för Svenska AntikNätet !

Hem | Boktips | AntikPrat

 

Utopi och verklighet - svensk modernism 1900-1960

Red. Cecilia Widenheim och Eva Rudberg
Norstedts Förlag, 2000.
ISBN 91-1-300858-7, 319 sidor.

Sammanfattning

Vällingby, Saab, häcklöparens flykt i svartvitt, Sven Palmqvists formrena skålar, Otto G Carlsunds målning av en stol, Sigreid Hjerténs ateljé och Viola Gråstens textil ... Det Handlar om 1900-talets estetik, men också om samhället under modernismens århundrade i Sverige. De första 60 åren. Nu kan vi blicka tillbaka på "det nya". För första gången samlas uttrycken för måleri, skulptur, fotografi, formgivning, arkitektur, film - till och med musik och dans - i samma utställning. Många av bokens essäer tar sikte på yrkesrollen: konstnären och formgivaren - bohem eller konstruktör, fri eller i samhällets tjänst? Spänningen mellan arkitektens visioner och det som verkligen byggdes, mellan formgivaren och ingenjören, dokumentärfotografen och konstnären bakom kameran. Och i stort: frihet eller funktion, ren form eller socialt projekt? Antagligen båda i landet lagom, där ytterligheterna helst bör balansera varandra. Drömmar utopier, framsteg och utveckling. Samhällsbygge. Ljus och luft. Men, som museicheferna Eliott och Nygren skriver i förordet: "... varje utopi har sin mardröm, varje verklighet sin dröm .."

Innehåll

 • Förord
 • Förkunnare och förnekare. Modernitetsidén i svensk tradition
 • Rollhäfte
 • Utopi och verklighet. Aspekter på modernismen i svensk bildkonst
 • Modernismen och den offentliga konsten
 • Svansviftningens estetik. Modernismen ur provinsens perspektiv
 • Att differentiera modernismen. Svenska kvinnliga konstnärer i det tidiga 1900-talets avantgarde-kultur
 • Modernismens teknologier
 • Önskemuseet. Konstmuseet och modernismen
 • Modernismens rötter i svensk arkitektur
 • Vardagens utopi. Svenskt och osvenskt i funktionalismens arkitektur
 • Arkitekten i fokus under 1900-talets första hälft
 • Ting för den moderna människan
 • Den siste modernisten. Industridesignyrkets framväxt
 • Tradition och förnyelse i svensk grafisk form 1910-1950
 • "You've got to be modernistic". Om fotografernas väg mot en modernistisk attityd
 • Fint korn och djärva vinklar. Om den fotografiska modernismen i Sverige speglad i samtida fackpress
 • "Denna moderna inrättning kallad biograf". Om modernitet och modernism i svensk spelfilm
 • Film som konst - en modernistisk rörelse
 • Lyckliga passager. Om möten mellan konst, musik, dans, dikt och scen i modernismens tidevarv
 • Biografier
 • Bibliografi
 • Verkförteckning

Köp hos AdLibris !

Hem | Boktips | AntikPrat

 


© Utsigten AB
Kontakta oss